Menu
Medistyl

Przeszukiwanie baz danych

Dzięki długiej współpracy z siecią bazy danych STN (Scientific and Technical Information Network) International nasza firma Medistyl, spol. s r.o., posiada dostęp online do artykułów naukowych i patentów opublikowanych w ponad 100 bazach naukowych, technicznych i patentowych, skoncentrowanych w ramach jednej platformy. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu usługi poszukiwania i analizy informacji w wyjątkowo szerokim ujęciu specjalistycznym i geograficznym.

Portfolio usług

Badania na wybrane tematy
Badania patentowe
Tłumaczenia

Od momentu powstania w 1991 roku koncentrujemy się na usługach informacyjnych, które są przydatne dla ekspertów z szerokiego kręgu dyscyplin: chemii, medycyny, farmacji, technologii, QPPV, lokalnych QPPV, rzeczników patentowych, służb ratunkowych itd. Od 1993 roku jesteśmy także wyłącznym przedstawicielem STN International dla Czech, Słowacji, Polski i Węgier. STN International to platforma naukowo-techniczna, zapewniająca dostęp do wydanych na całym świecie artykułów naukowych, patentów i innych publikacji. Jest unikalnym źródłem informacji naukowych, technicznych, marketingowych i patentowych. Najczęściej stosowanymi przez nas bazami danych są np.: Medline, Embase, Derwent Drug Files, SciSearch, Chemical Abstracts, Biosis, Compendex.