Menu

O firmie

Medistyl, spol. s r.o., to czeska firma założona w 1991 roku. Od początku nasze działania koncentrowały się na ochronie zdrowia, rozwoju technologii medycznych i produktów protetycznych, działaniach konsultingowych i projektowych w zakresie opieki i informatyki medycznej. W 1992 r. firma Medistyl rozszerzyła swoją działalność o usługi informacyjne w dziedzinie chemii, w szczególności poprzez pośrednictwo w dostępie do chemicznych baz danych i stworzenie własnej bazy niebezpiecznych chemikaliów MEDIS-ALARM. W 1993 roku firma stała się wyłącznym przedstawicielem międzynarodowego systemu informacyjnego i sieci baz danych informacji naukowo-technicznych STN International dla Czech, Słowacji, Polski i Węgier. Oprócz chemii i patentów medycyna i farmacja stały się kolejnymi, ważnymi obszarami usług. Od 1993 roku monitorujemy lokalne czasopisma farmaceutyczne i medyczne, koncentrując się na nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Do 2010 roku Medistyl był zaangażowanych w różnego typu działalność z zakresu ochrony zdrowia, w tym  dystrybucję leków i materiałów medycznych, prowadzenie apteki, świadczyenie usług higienicznych dla linii kolejowych České dráhy przez pięć lat, rozwinięcie systemu kompleksowego zaopatrzenia szpitali w materiały medycze.

Od roku 2013 Medistyl jest członkiem Związku Przemysłu Chemicznego, a w roku 2015 po raz pierwszy obronił prawa do używania logo RESPONSIBLE CARE. W 2019 r. po raz trzeci spełniliśmy wymagania tej dobrowolnej globalnej inicjatywy przemysłu chemicznego w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Certyfikat naszej firmy można zobaczyć tutaj.

Dział Farmacji

Od 2010 roku Medistyl koncentruje się wyłącznie na ofercie usług informacyjnych. Dział Farmacji zapewnia wyjątkowe wsparcie w dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w szczególności w zakresie monitorowania literatury specjalistycznej. W dziedzinie monitorowania literatury lokalnej duży nacisk kładziemy na innowacyjność świadczonych usług,i, a jednocześnie rzetelne spełnienianie wymogów prawnych i oczekiwań klientów. W obszarze lokalnego monitoringu czasopism kładziemy również duży nacisk nazasięg geograficzny, dzięki czemu możemy zaoferować nasze usługi w prawie wszystkich krajach europejskich. Dzięki wieloletniej, ścisłej współpracy z siecią informacji naukowo-technicznych  STN International oferujemy również monitoring literatury światowej. Więcej informacji o Dziale Farmacji.

Dział Chemii

W ostatnich latach Dział Chemii znacznie rozszerzył portfolio usług doradczych w zakresie prawa chemicznego. Poza stworzeniem własnej bazy danych MEDIS-ALARM i bycia współautorem bazy danych ADRem koncentrujemy się głównie na usługach obejmujących doradztwo i pomoc w określaniu wszystkich obowiązków na każdym etapie łańcucha dostaw niebezpiecznych chemikaliów i mieszanin (rozporządzenia: REACH, CLP, o biocydach i detergentach). Jesteśmy rzetelnym partnerem w tworzeniu i rewizji kart charakterystyki. Więcej informacji o Dziale Chemii.

Dział Badań

Dział Badań uzupełnia działalność Działów Farmacji i Chemii poprzez przygotowywanie opracowań dot. opublikowanych badań  i patentów, zarówno regularnych, retrospektywnych, jak i i jednorazowych. Dzięki unikalnemu dostępowi do sieci informacji naukowo-technicznej STN International oferujemy przegląd badań z szerokiej gamy nauk przyrodniczych i technicznych. W przypadku Twojego zaintersowania możemy nie tylko przeprowadzić analizę, lecz także zarekomendować bazy danych adekwatne dla obszaru Twoich poszukiwań. Więcej informacji o Dziale Badaniach.

Szkolenia i seminaria specjalistyczne

Szkolenia stanowią integralną część usług świadczonych przez firmu Medistyl. Organizujemy seminaria specjalistyczne i webinary z zakresu wszystkich obszarów naszej działalności. Wydarzenia sądostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, oraz spotkania użytkowników sieci baz danych.. Więcej o szkoleniach i wydarzeniach branżowych.