Menu
Medistyl

Rešerše

Díky dlouhodobé spolupráci s databázovou sítí CAS/STN International (Scientific and Technical Information Network) má společnost Medistyl online přístup k publikovaným odborným článkům a patentům indexovaných ve více než 100 vědeckých, technických a patentových databázích, soustředěných na jedné platformě. Tento přístup nám, v kombinaci s velmi erudovaným a zkušeným rešeršním týmem, umožňuje nabídnout vám rešeršní služby v opravdu širokém odborném i geografickém záběru.

Portfolio služeb

Rešerše na vybrané téma
Patentové rešerše
Překlady

Už od svého založení v roce 1991 se zaměřujeme na informační služby, které jsou využitelné pro široký okruh oborů či odborníků: chemii, medicínu, farmacii, technologie, QPPV, patentové zástupce, záchranné složky a další. Náš přístup k vědecko-technické sítí databází je jedinečným zdrojem vědeckých, technických, marketingových a patentových informací. Nejčastěji využívanými databázemi jsou např. Medline, Embase, Derwent Drug Files, Agricola, SciSearch, Chemical Abstracts, Biosis, Compendex a další.