Menu

Badania na wybrane tematy

Dostęp do sieci STN International, obejmującej więcej niż 100 unikatowych baz danych różnych producentów z całego świata, w połączeniu z naszym doświadczonym zespołem umożliwia nam w dziedzinie badań dostarczyć szeroką gamę usług w zakresie specjalistycznym i geograficznym.

Portfolio usług

 • Retrospektywne analizy piśmiennictwa  i dokumentacji patentowej
 • Jednorazowe badania na wybrany temat
 • Wyszukiwanie informacji o substancjach (w tym szczegółowe informacje o właściwościach fizykochemicznych, toksykologicznych lub ekotoksykologicznych)
 • Przetwarzanie raportów z badań, zawierających oprócz informacji źródłowych wartość dodaną pod postacią ewaluacji, komentarzy itp. zgodnie z Twoimi wymaganiami
 • Wyszukiwanie zbliżonych informacji w naukowych bazach danych w oparciu o wybrane dokumentów, w celuć kompleksowego przeglądu określonych zagadnień
 • Przeszukiwanie różnych baz danych lub ich kombinacji, wyselekcjonowanych przez Ciebie lub na podstawie naszej rekomendacji, najczęściej pod kątem informacji z:
  • dziedziny medycyny i farmacji, np.: Medline/PubMed, Embase, Biosis, ADIS, Biotechnobase, Scisearch, Toxcenter, Chemical Abstracts, DDFU/Drugu, INPADOCDB
  • dziedziny chemii, np.: Chemical Abstracts, Chemical Business Newsbase (CBNB), ReaxysFile, CHEMLIST, CHEMCATS, Compendex, INSPEC, MSDS-OHS, PROMT, RAPRA, Science Citation Index, WSCA, RTECS
  • obszaru patentów: unikatowa patentowa baza danych Derwent World Patents Index

Badania z dziedziny nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i badań klinicznych

 • Monitorowanie piśmiennictwa na potrzeby GVP, QPPV i i inne wymogi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
 • Regularne monitorowanie wybranych baz danych w określonych interwałach czasowych (cotygodniowych, comiesięcznych, kwartalnych itd.)
 • Monitorowanie czasopism specjalistycznych (MLM)
 • Monitorowanie globalnych baz medycznych
 • Monitorowanie produktów leczniczych
 • Przeszukiwanie literatury pod kątem słów kluczowych, np.: działania niepożądane, zastosowanie poza wskazaniem rejestracyjnym,  narażenie zawodowe, błąd medycznyreklamacje dot. produktu, ciąża i karmienie piersią, nadwrażliwość, brak skuteczności, falsyfikaty (off-label, medication errors, product complaints), itp.

Raporty opublikowanych nowości z wybranej problematyki

 • W częstotliwości cotygodniowej (np. w zakresie GVP według wymagań Individual Case Safety Reports)
 • Retrospektywnie za wskazany przez Ciebie okres (np. w zakresie GVP według wymagań dla Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie: Periodic Safety Update Report [PSUR])

Usługi dodatkowe

 • Ocena wyników badań (np. z punktu widzenia nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii), przypadków, ocena medyczna lub inna specjalistyczna, follow-up, wypełnienie formularza CIOMS, tłumaczenia artykułów
 • Usługi dostosowane do wymagań klienta