Menu

Ochrona danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO) nasza firma podjęła środki zapobiegające nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, tzn. w celu ich zmiany, zniszczenia lub utraty, nieuprawnionego przekazywania i przetwarzania, a także innego niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych.

Zgodnie z RODO dostęp do danych osobowych został zabezpieczony. W tym celu nasza firma przyjęła dyrektywę regulującą środki i procedury organizacyjne i techniczne związane z obowiązkami pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz dyrektywę regulującą funkcjonowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. PPonadto doszło do zmiany warunków umownych w stosunku do naszych kontrahentów w celu uzupełnienia obowiązku zachowania poufności m.in. w odniesieniu do danych osobowych zgodnie z RODO.

Pragniemy zapewnić, że zwracamy należytą uwagę na obszar ochrony danych osobowych, w pełnej zgodności z wymogami RODO.

 

Z wyrazami szacunku

MEDISTYL, spol. s r.o.