Menu

Monitoring literatury globalnej

Jako jedyny przedstawiciel handlowy sieci informacyjno-technicznej STN International nna Czechy, Słowację, Polskę i Węgry mamy dostęp do wyjątkowych źródeł i informacj, umożlwiający przeglądanie i ewaluację  literatury światowej. STN International obejmuje Medline/PubMed, Embase, Chemical Abstracts, Biosis, SciSearch, DDFU/Drugu, INPADOCDB, a także wiele innych unikatowych baz danych. Usługę monitoringu w sposób profesjonalny i przejrzysty  dostosujemy do wymagań prawnych i Twoich potrzeb.

Wyszukiwanie przebiega w rozlicznych bazach danych lub ich kombinacjach, zgodnie z Twoim wyborem i/lub na podstawie rekomendacji naszych ekspertów baz danych.

Monitoring/Śledzenie literatury medycznej

 • Monitorowanie literatury zgodnie z GVP
 • Regularne monitorowanie czasopism specjalistycznych (MLM)
 • Monitorowanie produktów leczniczych
 • Pszukiwanie piśmiennictwa na podstawie słów kluczowych: działania niepożądane, działania niepożądane (AE, SAE, NÚ, ADR, brak skuteczności), kazuistyki (case reports), sytuacje szczególne – zastosowanie poza wskazaniem, ciąża, przeciwwskazania, reklamacje dot. produktu, zastosowanie niezgodne ze wskazaniem, uzależnienie, ,narażenie zawodowe, falsyfikaty, błąd medyczny , counterfeit, medication error (off-label, ciąża, przeciwwskazania, product complaints, misuse, abuse, occupational exposure, counterfeit, medication error, itd)

Powiązane usługiz zakresu przeszukiwanie i analizy

 • Regularne monitorovanie wybranych baz danych w określonych interwałach czasowych (tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych itd.)
 • Jednorazowe badania na wybrany przez Ciebie temat
 • Retrospektywny przegląd piśmiennictwa i patentów
 • Materiały do opracowania podstawowej dokumentacji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii: Pharmacovigilance System Master File (PSMF)
 • Dokumentacja do Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie Produktu Leczniczego: Periodic Safety Update Report (PSUR)
 • Analizy danych, komentarze, opracowania specjalistyczne itd. Wszystko to zgodnie z Twoimi wymaganiami
 • Na podstawie wybranych dokumentów wyszukiwanie podobnych informacji w naukowych bazach danych w celu kompleksowego przegląd wybranych zagadnień