Menu

Badania patentowe

Naukowo-techniczna sieć STN International skupia w ramach jednej platformy największe i najważniejsze patentowe bazy danych z wartością dodaną i patentowe bazy danych , w tym patentowe bazy danych pierwszego poziomu. Właśnie te bazy danych są kluczowym źródłem informacji o zdolności patentowej, stanie technologii, prawnym statusie patentu: innymi słowy informacji potrzebnych do podjęcia prawidłowych decyzji handlowych. Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwą bazę danych zapewniający Ci najefektywniejszy rezultat.

Typy badań

  • Jednorazowe badania retrospektywne z patentowych i niepatentowych baz danych STN International
  • Regularne przeglądy (nowości z ostatniego kwartału, miesiąca lub z innego wybranego przez ciebie okresu)

Informacje monitorowane w badaniach patentowych: badania o stanie technologii, bezpieczeństwie patentowym, zdolności patentowej/nowościach, wybór najważniejszych firm z branży (konkurencji lub ewentualnych partnerów) i śledzenie ich rozwoju.

Dzięki dostępowi do sieci STN International możemy opracować dla Ciebie kompleksowy przegląd obejmujący zarówno  (multifile searching) niepatentowe bazy danychzorientowane na wszelkiej  działalności człowieka, jak i bazy danych ukierunkowane na literaturę patentową (Derwent World Patents Index, INPADOCDB i inne). W ten sposób można oszacować innowację poszczególnych procedur i stan ich ochrony w poszczególnych krajach oraz śledzić trendy rozwojowe w poszczególnych dziedzinach i konkretnych firmach itp.