Menu

Nadzór nad wyrobami medycznymi (Materiovigilance)

Oferujemy doradztwo w zakresie monitorowania i bezpieczeństwa wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi, które muszą być zastosowane w praktyce z końcem okresu przejściowego. Przeprowadzimy analizę Twoich obowiązków i wdrożymy je od A do Z, z uwzględnieniem Twoich potrzeb. Oddaj się w ręce ekspertów i zostaw nam swoje problemy.

Portfolio usług

 • Monitorowanie lokalne wyrobów medycznych w czasopismach specjalistycznych (MLM) zgodnie z prawodawstwem i MDR w prawie wszystkich krajach Europy
 • Monitorowanie globalne wyrobów medycznych z światowych baz danych
 • Analizy retrospektywne i monitorowanie światowych i lokalnych czasopism medycznych
 • Jednorazowe badania na wybrany temat
 • Doradztwo w zakresie MDR/IVDR (Medical Devices Regulation / In-vitro Diagnostics Regulation)
 • Przygotowanie Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie: Periodic Safety Update Report (PSUR) dla wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami MDR (wyroby medyczne klasy IIa – min. 1x w ciągu dwóch lat, wyroby medyczne klasy IIb i III – min. 1x w roku)
 • Przygotowanie podstawowych dokumentów na potrzeby European Database on Medical Devices (EUDAMED)
 • Przygotowanie dokumentacji badawczej wymaganeh przez jednostkę notyfikowaną (Notified Body) oraz w celu wykazania zgodnościi
 • Określanie aktualnego stanu wiedzy i technologii (state of the art)
 • Sporządzanie dokumentacji, ew. również przygotowanie lub kontrola PMS, PMCF zgodnie z rozporządzeniem 2017/745/UE
 • Sporządzanie dokumentacji, ew. przygotowanie lub kontrola zarządzania ryzykiem (risk managementu) zgodnie z normą ČSN EN ISO 14971:2019
 • Sporządzanie dokumentacji dot. oceny/aspektu równoważności
 • Tłumaczenia artykułów i informacji legislacyjnych, komentarze itp.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 dotyczące wyrobów medycznych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro
 • Ustawa nr 89/2021 Dz. U. i 90/2021 Dz. U. (ustawa o wyrobach medycznych oraz o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro)
 • Rozporządzenie nr 186/2021 Dz. U. w sprawie wprowadzenia w życie niektórych przepisów ustawy o wyrobach medycznych
 • Rozporządzenie nr 187/2021 Dz. U., zmieniające rozporządzenie nr 62/2015 Dz. U., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o wyrobach medycznych