Menu

Rešerše na vybrané téma

Díky našemu jedinečnému přístupu k více 100 unikátních databází rozličných světových producentů, v kombinaci s naším zkušeným týmem nám umožňuje v oblasti rešerší poskytnout širokou škálu služeb v odborném i geografickém záběru.

Portfolio služeb

 • Retrospektivní literární a patentové rešerše
 • Jednorázové rešerše na vybrané téma
 • Zjišťování informací o látkách (např. podrobné údaje o fyzikálně-chemických, toxikologických či ekotoxikologických vlastnostech)
 • Zpracování studijních zpráv, obsahujících kromě zdrojových informací další přidanou hodnotu formou analýzy, komentářů atp. dle vašich požadavků
 • Na základě vybraných dokumentů dohledání obdobných informací ve vědeckých databázích tak, abyste měli komplexní přehled v dané problematice
 • Vyhledávání v rozličných databázích nebo jejich kombinacích, podle vašeho výběru či na základě našeho doporučení, nejčastěji pro:
  • oblast medicíny a farmacie: např. Medline/PubMed, Embase, Biosis, ADIS, Agricola, Biotechnobase, Scisearch, Toxcenter, Chemical Abstracts, DDFU/Drugu, INPADOCDB atd.
  • oblast chemie: např. Chemical Abstracts, Chemical Business Newsbase (CBNB), ReaxysFile, CHEMLIST, CHEMCATS, Compendex, INSPEC, MSDS-OHS, PROMT, RAPRA, Science Citation Index, WSCA, RTECS atd.
  • oblast patentů: unikátní patentová databáze Derwent World Patents Index

Rešerše z oblasti farmakovigilance a klinického výzkumu

 • Sledování literatury pro potřeby GVP, QPPV a další potřeby farmakovigilance
 • Pravidelné sledování vybraných databází v požadovaných časových intervalech (týdenních, měsíčních, čtvrtletních atd.)
 • Monitoring odborných časopisů (MLM)
 • Monitorování světových databází
 • Monitoring humánních léčivých přípravků
 • Monitoring veterinárních léčivých přípravků
 • Vyhledání klíčových slov v literatuře (např.: NÚ, off-label, profesní expozice, medication errors, product complains, těhotenství a kojení, hypersenzitivita, nedostatečná účinnost, falsifikáty, vliv na životní prostředí, mezidruhový přenos apod.)

Výkazy s publikovanými novinkami z vybrané problematiky

 • V týdenní frekvenci (např. v oblasti GVP dle požadavků na Individual Case Safety Reports, ICSR)
 • Retrospektivně za vámi určené období (např. v oblasti GVP dle požadavků pro periodicky aktualizované zprávy o bezpečnosti: Periodic Safety Update Report, PSUR)

Nadstavbové služby

 • Zhodnocení výsledků rešerše (např. z hlediska farmakovigilance), hodnocení kauzality, lékařské nebo jiné odborné zhodnocení, follow-up, vyplnění formuláře CIOMS, překlady článků
 • Služby na míru zákazníkům dle jejich zadaných požadavků