Menu

Patentové rešerše

Náš přístup k vědecko-technické databázové síti soustřeďuje na jedné platformě největší a nejdůležitější patentové databáze s přidanou hodnotou a patentové databáze první úrovně. Právě tyto databáze jsou klíčovým zdrojem informací o patentovatelnosti, stavu techniky, právním stavu patentu: jinými slovy informací pro správná obchodní rozhodnutí. Rádi vám pomůžeme vybrat nejvhodnější databáze pro nejefektivnější výsledek.

Typy rešerší

  • Jednorázové retrospektivní rešerše z patentových a nepatentových databází
  • Pravidelné rešerše (novinky za poslední čtvrtletí, měsíc nebo jiné vámi zvolené období)

Sledované informace v patentových rešerších: rešerše na stav techniky, patentovou nezávadnost, patentovatelnost/novost, vytipování nejdůležitějších firem v odvětví (konkurence či případných partnerů) a sledování jejich vývoje.

Dokážeme zpracovat kombinované rešerše (multifile searching) v nepatentových databázích zaměřených na všechny oblasti lidského konání s databázemi speciálně zaměřenými na patentovou literaturu (Derwent World Patents Index, INPADOCDB aj.). Tímto způsobem je možné vyhodnocovat novost jednotlivých postupů a stav jejich ochrany v jednotlivých zemích, sledovat vývojové trendy v jednotlivých oborech i v konkrétních firmách apod.