Menu

ADRem

W celu ułatwienia pracy z Umową ADR, firma DEKRA CZ a.s. we współpracy z Medistyl, spol. s r.o. stworzyła oprogramowanie „ADRem” (po łacinie – „Do rzeczy”). Podstawą tego programu jest tabela 3.2 A ADR – wykaz towarów niebezpiecznych według numerów identyfikacyjnych poszczególnych substancji, gdzie wszystkie informacje zawarte w tabeli Umowy ADR w formie linków dla danej substancji pojawiają się w głównym oknie programu.

Główne zalety programu

 • jest interaktywny – umożliwia dobór substancji zgodnie z określonymi kryteriami oraz wyświetlanie informacji dla pakowania i jednostek transportowych oraz innych obszarów transportowych zgodnie z życzeniem użytkownika
 • jest obrazowy – wyświetla m.in. sylwetki jednostek transportowych z prawidłowym oznakowaniem według ADR (w części dotyczącej opakowań wyświetlane są przykłady kodów klasyfikacji, tutaj znajdziesz opracowany system podpowiedzi dla poszczególnych symboli)
 • jest kompleksowy – kompleksowo zajmuje się problematyką transportu towarów niebezpiecznych nie tylko z punktu widzenia Umowy ADR, ale także z punktu widzenia przepisów chemicznych (klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem CLP)
 • jest wielojęzyczny – nazwy substancji wymienione są w języku czeskim, słowackim, niemieckim, angielskim, francuskim i polskim
 • zawiera pełną aktualną wersję Umowy ADR z aktywnymi odniesieniami (kliknij w numer linku, żeby wyświetlić)
 • umożliwia drukowanie i archiwizację listów przewozowych, w tym tworzenie listy partnerów handlowych (sprzedawców, przewoźników, odbiorców)

 Wersja oprogramowania

 • Wersja podstawowa: ADRem 2021-Z
  • Aktualne brzmienie Porozumienia ADR obowiązujące od 01. 01. 2021 r. w pełnej wersji z możliwością wyświetlania zmian w przepisach ADR
  • Obejmuje pierwotną wersję Porozumienia ADR obowiązującą od 01. 01. 2003 r. do 01. 01. 2021 r.
  • Aktualizowane dane zgodnie z rozporządzeniem CLP
  • Daje możliwość tworzenia, edycji, druku dokumentów transportowych z opcją eksportu do formatów DOC i PDF
  • Informacje na temat ilości zaniżonych, wynajętych i poniżej limitu
  • Możliwość weryfikacji zakazu wspólnego załadunku dla wielu substancji jednocześnie
  • Rozszerzona opcja druku informacji zbiorczych dla poszczególnych substancji
  • Informacje na temat ograniczeń przejazdu tunelami
  • Możliwość poszerzenia o Konwerter między katalogiem odpadów
 • Wersja rozszerzona: ADRem 2021-R
  • Aktualne brzmienie Porozumienia ADR obowiązujące od 01. 01. 2021 r. w pełnej wersji z możliwością wyświetlania zmian w przepisach ADR
  • Obejmuje pierwotną wersję Porozumienia ADR obowiązującą od 01. 01. 2003 r. do 01. 01. 2021 r.
  • Aktualizowane dane zgodnie z rozporządzeniem CLP
  • Daje możliwość tworzenia, edycji, druku dokumentów transportowych z opcją eksportu do formatów DOC i PDF
  • Możliwość weryfikacji zakazu wspólnego załadunku dla wielu substancji jednocześnie
  • Rozszerzona opcja druku informacji zbiorczych dla poszczególnych substancji
  • Informacje na temat ograniczeń przejazdu tunelami
  • Karta kontrolna pojazdu z aktywnym dostępem do konkretnych postanowień ADR i praktycznych przykładów
  • Pisemne instrukcje z opcją druku w razie wypadku
  • Obliczanie ilości zaniżonych
  • Aktualne oddzielne porozumienia wielostronne zgodnie z 1.5.1 ADR w pełnym brzmieniu po czesku i angielsku z odniesieniem do konkretnego towaru niebezpiecznego i z zaznaczeniem informacji na temat porozumień wielostronnych dotyczących poszczególnych postanowień w przepisach ADR
  • Wzór raportu rocznego
  • Wzór raportu z wypadku
  • Zawiera informacje o właściwościach zgodnie z IMDG Code dla wszystkich substancji niebezpiecznych
  • Informacje na temat bezpiecznych odległości w przypadku przedostania się substancji
  • Możliwość poszerzenia o Konwerter między katalogiem odpadów

Wszystkie wersje programu są regularnie aktualizowane. Obecnie zgodnie z umową ADR, która zaczęła obowiązywać z dniem 01. 01. 2021 r.

Wymagania systemowe

 • System operacyjny Microsoft Windows 10 w obsługiwanych zestawach
 • Najniższe dopuszczalne wymaganie 8 GB pamięci RAM
 • Procesor Intel Core i3
 • Najniższy dopuszczalny wymóg HDD 500 GB (ADRem zajmuje ok. 4 GB)
 • Do druku w formacie DOC Microsoft Office
 • Rozdzielczość min. 1280 × 1024
 • Przeglądarka internetowa MS Edge (wersja 81 lub wyższa), Google Chrome (wersja 81 lub wyższa) lub Mozilla Firefox (wersja 74 lub wyższa)