Menu

ADRem

Pro usnadnění práce s Dohodou ADR byl vytvořen společností DEKRA CZ a.s. ve spolupráci s firmou Medistyl, spol. s r.o., software „ADRem“ (latinsky – „K věci“). Základ tohoto programu tvoří tabulka 3.2 A ADR – vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí dle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v tabulce Dohody ADR formou odkazů se pro konkrétní látku objevují v hlavním okně programu.

Hlavní výhody programu

 • je interaktivní – umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií a zobrazení informací k balení a dopravním jednotkám a k dalším oblastem přepravy podle přání uživatele
 • je názorný – zobrazuje mimo jiné siluety dopravních jednotek se správným označením dle ADR (v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady klasifikačních kódů, naleznete zde rozpracovaný systém nápověd pro jednotlivé symboly)
 • je komplexní – řeší uceleně problematiku přeprav nebezpečných věcí nejen z hlediska Dohody ADR, ale také z hlediska chemické legislativy (klasifikace dle nařízení CLP)
 • je vícejazyčný – názvy látek jsou uváděny česky, slovensky, německy, anglicky, francouzsky a polsky
 • obsahuje celé aktuální znění Dohody ADR s aktivními odkazy (kliknutím na číslo odkazu se tento zobrazí)
 • umožňuje tisk a archivaci nákladních listů včetně tvorby seznamu obchodních partnerů (odesilatelů, dopravců, příjemců)

 Verze softwaru

 • Základní verze: ADRem 2021-Z
  • aktuální znění Dohody ADR platné od 1. 1. 2021 v plném znění s možností zobrazování změn v předpisech ADR
  • obsahuje znění původní Dohody ADR platné od 1. 1. 2003 až 1. 1. 2021
  • aktualizované údaje dle nařízení CLP
  • umožňuje tvorbu, editaci, tisk přepravních dokladů s možností exportů ve formátu DOC a PDF
  • informace o omezených, vyňatých a podlimitních množstvích
  • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
  • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
  • informace o omezení průjezdu tunely
  • možnost rozšíření o Převodník mezi katalogem odpadů
 • Rozšířená verze: ADRem 2021-R
  • aktuální znění Dohody ADR platné od 1. 1. 2021 v plném znění s možností zobrazování změn v předpisech ADR
  • obsahuje znění původní Dohody ADR platné od 1. 1. 2003 až 1. 1. 2021
  • aktualizované údaje dle nařízení CLP
  • umožňuje tvorbu, editaci, tisk přepravních dokladů s možností exportů do formátů DOC a PDF
  • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
  • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
  • informace o omezení průjezdu tunely
  • kontrolní list vozidla s aktivním přístupem ke konkrétním ustanovením ADR a praktickým příkladům
  • písemné pokyny pro případ nehody s možností tisku
  • výpočet podlimitního množství
  • aktuální zvláštní mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR v plném znění v českém a anglickém jazyce s vazbou na konkrétní nebezpečné věci a upozorňováním na mnohostranné dohody u příslušných ustanovení v předpisech ADR
  • vzor výroční zprávy
  • vzor zprávy o nehodě
  • obsahuje informace o vlastnostech dle IMDG Code pro všechny nebezpečné látky
  • informace o bezpečných vzdálenostech v případě úniku látek
  • možnost rozšíření o Převodník mezi katalogem odpadů

Všechny verze programu jsou pravidelně aktualizovány. V současné chvíli dle Dohody ADR, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2021 .

Systémové požadavky

 • Operační systém Microsoft Windows 10 v podporovaných sestaveních
 • nejnižší přípustný požadavek na RAM 8 GB
 • Procesor Intel Core i3
 • nejnižší přípustný požadavek na HDD 500 GB (ADRem zabere cca 4 GB)
 • pro tisk formátu DOC Microsoft Office
 • rozlišení min. 1 280 × 1 024
 • Internetový prohlížeč MS Edge (verze 81 nebo vyšší), Google Chrome (verze 81 nebo vyšší) nebo Mozilla Firefox (verze 74 nebo vyšší)