Menu

CLASSIFIC

Stworzyliśmy unikalne narzędzie internetowe do konwersji znanej klasyfikacji CLP substancji/mieszanin na klasyfikację w ramach Umowy ADR. W ciągu kilku minut z naszą aplikacją określisz prawidłową klasyfikację substancji/mieszaniny w systemie ADR, bez zbędnego stresu i konieczności zapoznania się z Umową ADR.

Funkcje aplikacji

  • łatwa i szybka konwersja klasyfikacji CLP na ADR zgodnie z wprowadzonymi  parametrami substancji/mieszaniny
  • sprawdzanie poprawności wprowadzonych parametrów klasyfikacji CLP i stanu fizycznego
  • przypisanie numeru UN, nazwa dla potrzeb transportu, kod klasyfikacji, OS, znakibezpieczeństwa, znaki dodatkowe, kod ograniczeń przewozu przez tunele
  • uwzględnia wyjątki legislacyjne
  • zawiera bazę danych dotyczących transportu ADR

Główne zalety aplikacji

  • łatwa w użyciu nawet dla zupełnych laików w ADR
  • oszczędność Twojego czasu spędzonego na klasyfikowaniu produktów
  • szybka kontrola informacji zawartych w kartach charakterystyki – sekcja 14: Informacje o transporcie

Przykłady pracy w CLASSIFIC-u:

Lub kliknij tutaj.