Menu

CLASSIFIC

Vytvořili jsme unikátní webový nástroj pro převod známé CLP klasifikace látky/směsi na klasifikaci dle Dohody ADR. Během několika minut s naší aplikací stanovíte správné zatřídění vaší látky/směsi do systému ADR bez zbytečného stresu a nutnosti nahlédnout do Dohody ADR.

Funkce aplikace

  • snadný a rychlý převod klasifikace CLP na ADR dle zadaných parametrů látky/směsi
  • kontrola správnosti zadaných parametrů CLP klasifikace a skupenství
  • přiřazení UN čísla, název pro přepravu, klasifikační kód, OS, bezpečnostní značky, doplňkové značky, kód pro tunely
  • ošetření legislativních výjimek
  • obsahuje přepravní databázi ADR

Hlavní výhody aplikace

  • snadné použití i pro úplné laiky v oblasti ADR
  • úspora vašeho času stráveného zaklasifikováním produktů
  • rychlá kontrola informací v bezpečnostních listech – oddíl 14: Informace o přepravě

Ukázky práce v Classificu:

Nebo klikněte zde.