Menu

Globální monitoring literatury

Náš exkluzivní přístup k více než 100 unikátních databází  je jedinečným zdrojem informací na poli prohledávání a vyhodnocování globální literatury.  Jedná se o databáze, jako je například Medline/PubMed, Embase, Chemical Abstracts, Biosis, SciSearch, DDFU/Drugu, Agricola, INPADOCDB a mnoho dalších unikátních databází. Službu monitoringu přizpůsobíme legislativním požadavkům a vašim potřebám profesionálně a přehledně.

Vyhledávání probíhá v rozličných databázích nebo jejich kombinacích, podle vašeho výběru či na základě doporučení našich databázových expertů.

Monitoring/Sledování zdravotnické literatury

  • Sledování literatury v souladu s GVP, VGVP a MDR
  • Pravidelný monitoring odborných časopisů (MLM)
  • Monitorování světových databází
  • Monitoring léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
  • Vyhledání klíčových slov z literatury: např. nežádoucí události/účinky (AE, SAE, NÚ, ADR, nedostatečná účinnost); kazuistiky (case reports); speciální situace (off-label, těhotenství, kontraindikace, product complaints, misuse, abuse, occupational exposure, counterfeit, medication error, vliv na životní prostředí), apod.

Související rešeršní služby