Menu

O firmě

Medistyl, spol. s r.o., je ryze česká společnost založená v roce 1991. Od začátku byly naše aktivity zaměřeny na zdravotnictví – vývoj zdravotnické techniky a protetických výrobků, poradenské a projekční činnosti ve zdravotnictví a zdravotnickou informatiku. V roce 1992 rozšířil Medistyl svou činnost o informační služby v oblasti chemie, zejména formou zprostředkování přístupu do chemických bází dat a vytvořením vlastní databáze nebezpečných chemických látek MEDIS-ALARM. Již od roku 1993 disponujeme exkluzivním přístupem k mezinárodnímu informačnímu systému a databázové síti vědecko-technických informací. Důležitým oborem rešeršních služeb se vedle chemie a patentů staly medicína a farmacie. Monitoring lokálních farmaceutických časopisů se zaměřením na farmakovigilanci provádíme již od roku 1993.

Kromě informačních služeb rozvinul Medistyl v devadesátých letech minulého a v prvním desetiletí tohoto století další aktivity – zabýval se distribucí léčiv a zdravotnického materiálu, provozoval lékárnu, pět let zajišťoval hygienické služby pro České dráhy, vyvinul systém komplexního zásobování nemocnic zdravotnickým materiálem.

Od roku 2013 je Medistyl členem Svazu chemického průmyslu a v roce 2015 poprvé obhájil právo užívat logo RESPONSIBLE CARE. Zásady této dobrovolné celosvětové iniciativy chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí jsme v roce 2019 obhájili již potřetí. Certifikát naší společnosti je k nahlédnutí zde.

Odbor farmacie

Od roku 2010 se Medistyl zaměřuje výhradně na nabídku informačních služeb. Odbor farmacie zajišťuje unikátní podporu v oblasti farmakovigilance, především v oblasti monitoringu odborné literatury. V oblasti monitorování lokální literatury je kladen velký důraz na inovace v poskytovaných službách s ohledem na zachování jejich jedinečnosti a zároveň na spolehlivé pokrytí požadavků legislativních i zákaznických. V oblasti lokálního sledování časopisů klademe velký důraz i na geografickou šíři a nabízíme jej tak v téměř všech evropských zemích. Díky našemu dlouholetému přístupu k více než 100 mezinárodních databází nabízíme i globální monitoring literatury. Více informací o farmacii.

Odbor chemie

Odbor chemie v posledních letech značně rozšířil portfolio poradenských služeb v oblasti chemické legislativy. Kromě tvorby vlastní databáze MEDIS-ALARM a spoluautorské činnosti na databázi ADRem se zaměřuje zejména na služby pokrývající poradenství a pomoc při vymezení všech povinností v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce v oblasti nebezpečných chemických látek a směsí (nařízení REACH, CLP, o biocidech a detergentech). Jsme spolehlivým partnerem pro tvorbu a revizi bezpečnostních listů. Více informací o chemii.

Odbor rešerší

Odbor rešerší doplňuje činnost farmacie a chemie zpracováním literárních a patentových rešerší, a to jak pravidelných, tak retrospektivních a jednorázových. Díky unikátnímu přístupu do sítě mezinárodních databází nabízíme rešerše z široké oblasti přírodních a technických věd. V případě vašeho zájmu dokážeme rešerši nejen vytvořit, ale předem i doporučit databáze vhodné právě pro vaše hledání. Více informací o rešerších.

Školení a odborné semináře

Integrální součástí služeb Medistylu jsou školicí činnosti. Ve všech pokrývaných oborech pořádáme odborné semináře a webináře, včetně školení na míru a setkání uživatelů databázových sítí. Více o školeních a odborných akcích.