Menu

Ochrana osobních údajů

Naše společnost na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále GDPR), přijala opatření, která zamezují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, tzn. k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

V souladu s GDPR došlo k zabezpečení přístupu k osobním údajům. Za tímto účelem přijala naše společnost směrnici upravující organizační a technická opatření a postupy spojené s povinnostmi zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů a směrnici upravující provoz informačních a komunikačních technologií. Dále došlo ke změně smluvních podmínek vůči našim smluvním partnerům, a to ve smyslu doplnění povinnosti mlčenlivosti mj. o osobních údajích dle GDPR.

Rádi bychom vás ujistili, že oblasti ochrany osobních údajů věnujeme náležitou pozornost, zcela v intencích požadovaných GDPR.

 

S přátelským pozdravem,

MEDISTYL, spol. s r.o.