Menu

RIDem

Program RIDem został stworzony przez DEKRA CZ a. s. we współpracy z Medistyl, spol. s r.o. i przetwarza Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) do formy elektronicznej zawsze w aktualnym brzmieniu. Jego misją jest zasadnicze ułatwienie i usprawnienie prac z tymi przepisami. Podstawą tego programu jest tabela 3.2 A RID – wykaz towarów niebezpiecznych według numerów identyfikacyjnych poszczególnych substancji, gdzie wszystkie informacje zawarte w tej tabeli w formie linków dla danej substancji pojawiają się w głównym oknie programu.

 Główne zalety programu

  • interaktywność – pozwala wybrać substancję zgodnie z określonymi kryteriami, zawiera aktywne linki itp.
  • kompleksowość – kompleksowo zajmuje się problematyką transportu towarów niebezpiecznych nie tylko z punktu widzenia Umowy RID, ale także z punktu widzenia rozporządzenia CLP
  • jest obrazowy – wyświetla m.in. sylwetki wagonów kolejowych z prawidłowym oznakowaniem RID, w części dotyczącej opakowań wyświetlone są przykłady kodów z wyjaśnieniem itp.
  • jest wielojęzyczny – nazwy substancji wymienione są w języku czeskim, słowackim, niemieckim, angielskim, francuskim i polskim

Wymagania systemowe

  • System operacyjny Microsoft Windows 10 w obsługiwanych zestawach
  • najniższe dopuszczalne wymaganie 8 GB pamięci RAM
  • najniższy dopuszczalny wymóg HDD 500 GB (RIDem zajmuje ok. 4 GB)
  • do drukowania w formacie DOC Microsoft Office
  • rozdzielczość min. 1280 × 1024
  • Przeglądarka internetowa MS Edge (wersja 81 lub wyższa), Google Chrome (wersja 81 lub wyższa) lub Mozilla Firefox (wersja 74 lub wyższa)