Menu

RIDem

Program RIDem byl vytvořen společností DEKRA CZ a. s. ve spolupráci s firmou Medistyl, spol. s r.o., a zpracovává Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) do elektronické podoby vždy v aktuálním znění. Jeho posláním je zásadním způsobem usnadnit a zefektivnit práci s tímto předpisem. Základ tohoto programu tvoří tabulka 3.2 A RID – vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v této tabulce formou odkazů se pro konkrétní látku zobrazují v hlavním okně programu.

 Hlavní výhody programu

  • interaktivita – umožňuje výběr látky dle zadaných kritérií, obsahuje aktivní odkazy apod.
  • komplexnost – řeší uceleně problematiku přepravy nebezpečných věcí nejen z hlediska předpisu RID, ale také z hlediska nařízení CLP
  • názornost – zobrazuje mimo jiné siluety drážních vozů se správným označením dle RID, v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady kódů s vysvětlením apod.
  • vícejazyčnost – názvy látek jsou uváděny česky, slovensky, německy, anglicky, francouzsky a polsky

Systémové požadavky

  • Operační systém Microsoft Windows 10 v podporovaných sestaveních
  • nejnižší přípustný požadavek na RAM 8 GB
  • nejnižší přípustný požadavek na HDD 500 GB (RIDem zabere cca 4 GB)
  • pro tisk formátu DOC Microsoft Office
  • rozlišení min. 1 280 × 1 024
  • Internetový prohlížeč MS Edge (verze 81 nebo vyšší), Google Chrome (verze 81 nebo vyšší) nebo Mozilla Firefox (verze 74 nebo vyšší)