Menu

Bezpečnostní listy

Svěřte své bezpečnostní listy do rukou odborníků. Nabízíme stanovení a kontrolu CLP klasifikace nebezpečných chemických látek a směsí dle nařízení č. 1272/2008/ES. Zajistíme veškerou podporu při tvorbě, revizi či překladu bezpečnostních listů, etiket či datových listů.

Tvorba, revize a překlad (zejména z/do jazyků – SK, EN, DE)

  • Bezpečnostní listy
  • Štítky pro chemické látky a směsi, detergenty, kosmetické přípravky a biocidy
  • Štítky pro elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku
  • Datové listy

Dlouhodobá správa a aktualizace BL na míru našich klientů

Překlady odborných textů

  • zprávy o chemické bezpečnosti, expoziční scénáře apod.