Menu

Databáze

Pro potřeby výrobních podniků, distributorů, dopravců, přepravců, hasičského záchranného sboru, podnikových hasičů a dalších subjektů nakládajících s nebezpečnými látkami vyvíjíme nebo se podílíme na vývoji softwaru usnadňujícím orientaci v nejrůznějších aspektech chemických látek, od fyzikálně-chemických vlastností až po podmínky uvádění na trh, a to vše přehledně, v češtině a s pravidelnou aktualizací. Náš software se tak stane vaším věrným a spolehlivým pomocníkem.

CLASSIFIC

Webová aplikace za vás provede převod klasifikace CLP na klasifikaci dle Dohody ADR během několika minut. Oceníte nejen při zpracování BL.

MEDIS-ALARM

Chcete celkový přehled informací o látce? Tak právě pro vás je určena databáze nebezpečných chemických látek – MEDIS-ALARM, kde naleznete široké spektrum informací o vlastnostech, opatřeních při nehodě, legislativním kontextu aj.

ADRem

Je pro vás přeprava nebezpečných věcí po silnici denním chlebem? Hledáte usnadnění a legislativní podporu? V této databázi naleznete kompletní elektronické zpracování Dohody ADR 2021.

RIDem

Obdobným programem je RIDem, který se věnuje přepravě nebezpečných věcí po železnici dle Dohody RID 2021.