Menu
Medistyl

Farmacie

Společnost Medistyl, spol. s r.o., nabízí veškeré služby týkající se vyhledávání a získávání informací (tj. data mining) z lokálních i světových zdrojů zejména v oborech farmacie a medicíny. V oboru informačních služeb ve zdravotnictví se pohybujeme již od roku 1991, díky čemuž jsme dokázali vybudovat tým odborníků s rozsáhlými zkušenostmi a vědomostmi se zázemím tradiční firmy. Medistyl je také po mnoho let držitelem certifikátu a loga Responsible Care.

V rámci nezávislého auditu Medistyl obdržel také certifikát souladu procesů s GVP.

Portfolio služeb

Odbor Farmacie se specializuje především na monitoring lokální zdravotnické literatury v rámci místního tisku a časopisů a na monitoring světové literatury v rámci mezinárodních databází.

Dále nabízíme služby v oblasti sledování bezpečnosti humánních (farmakovigilance) i veterinárních léčiv (veterinární farmakovigilance) a zdravotnických prostředků (materiovigilance), kosmetických přípravků (kosmetovigilance) a doplňků stravy.

Naší prioritou je poskytování služeb v souladu s požadavky Evropské unie a jednotlivých členských států. Důraz také klademe na spokojenost zákazníků a co největší usnadnění povinností a nezbytných činností na vaší straně.