Menu
Chemie

Seminář – Novinky v chemické legislativě, SVHC látky a předměty

Termín: 4. 3. 2020
9.00 – 15.00

Cena: 2900 Kč/osoba

Počet míst: 20

Akce se koná v naší školící místnosti:

Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Připravili jsme si pro Vás seminář zaměřující se na předměty a SVHC látky v chemické legislativě. Seznámíme vás též s nejdůležitějšími novinkami v oblasti chemické legislativy a dotkneme se palčivých témat jako je například BREXIT či UFI kódy. Seminář je vhodný jak pro začátečníky tak pro pokročilé. Těšíme se na Vás.

 

Program:

Novinky v chemické legislativě – Ing. Jiřina Taitlová

 • Novelizace nařízení REACH (ukončení předregistrací, inquiry, změny příloh XIV a XVII)
 • Novelizace nařízení CLP (změny klasifikací, přílohy VIII)
 • Oznamování směsí (UFI)
 • Novelizace nařízení POPs, nařízení Prekurzorů výbušnin, BREXIT a další aktuální témata

 

SVHC látky – PhDr. Lucie Šerá

 • SVHC látky, kandidátský seznam, proces zařazování do přílohy XIV nařízení REACH
 • Příloha XIV, proces povolování, povinnosti následných uživatelů

 

Předměty – Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.

 • Co jsou předměty podle nařízení REACH?
 • Povinnosti pro dodavatele předmětů podle nařízení REACH

 

Odpady ve spojitosti s chemickou legislativou – Ing. Sabina Fraňková

 • Odpady ve spojitosti s chemickou legislativou (REACH, CLP, PZH)
 • Odpady – databáze předmětů s obsahem SVHC látek

 

Po přednáškách se budeme těšit na Vaše dotazy.

 

Přednášející:     

 • Ing. Jiřina Taitlová
 • PhDr. Lucie Šerá
 • Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.
 • Ing. Sabina Fraňková