Menu
Chemie

Webinář – Oznamování směsí do evropského registru a další novinky v chemické legislativě

Termín: 27. 1. 2021
dopolední blok: 10.00 – 12.00;
odpolední blok: 13.00 – 15.00

Cena: 2 500 Kč/osoba

Počet míst: 100

Akce se koná v naší školící místnosti:

Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Připravili jsme si pro Vás on-line seminář zaměřující se na oznamování směsí do evropského registru, generování a význam UFI, nový formát BL, novelu směrnice o odpadech a další novinky v chemické legislativě.

PROGRAM

dopolední blok:

Novinky v chemické legislativě v roce 2021 – Ing. JiřinaTaitlová

Společně postupně projdeme všechny novely nařízení REACH, CLP, POPs, PIC, o prekurzorech výbušnin a směrnice o odpadech a RoHS. Probereme i změny v české chemické legislativě např. Zákon o zákazu chemických zbraní a Zákon o chemických látkách a chemických směsích.

Bezpečnostní list v novém formátu – PhDr. Lucie Šerá, Ing. Sabina Fraňková

Projdeme si změny v požadavcích na bezpečnostní listy platné od 1. 1. 2021 dle novely nařízení REACH č. 2020/878/EU a zaměříme se kromě jiného na oddíl 13, kde vysvětlíme spojitosti s rámcovou směrnicí o odpadech (WDF).

 

odpolední blok:

Oznamování nebezpečných směsí do evropského systému v PCN formátu a UFI kódy – Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.

Seznámíme Vás s postupem generování UFI kódů a povinnostmi vyplývající z přílohy VIII nařízení CLP, která začíná platit 1. 1. 2021. Obsahem bude také praktická ukázka oznamování v PCN formátu.

 

Po přednáškách se budeme těšit na Vaše dotazy.

 

Přednášející: 

  • Ing. Jiřina Taitlová
  • PhDr. Lucie Šerá
  •  Ing. Sabina Fraňková
  •  Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.