Menu
Chemie

Webinář – Přehled evropské chemické legislativy a povinnosti v kostce

Termín: 17. 6. 2020; ;  
Dopolední blok:   10.00 – 12.00
Odpolední blok:   13.00 – 15.00 

Cena: 1900 Kč/osoba

Počet míst: 100

Akce se koná v naší školící místnosti:

Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Připravili jsme si pro Vás on-line seminář zaměřující se na souhrnný přehled evropské chemické legislativy a povinnosti dodavatelů při uvádění chemických látek, směsí, detergentů a biocidů na trh. Máte jedinečnou možnost získat ucelený přehled o základech a souvislostech evropských legislativních předpisů v oblasti chemie. Seminář je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, pro obchodníky ale i pro technické profese.  Těšíme se na Vás.

Program:

Nařízení REACH – Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.

 • Základní principy a cíle nařízení REACH
 • Jednotlivé role v dodavatelském řetězci chemických látek a směsí a jejich povinnosti podle nařízení REACH
 • Povinnost registrace látek, výjimky z registrace
 • SVHC látky, kandidátský seznam, proces zařazování do přílohy XIV nařízení REACH
 • Proces povolování látek zařazených do přílohy XIV nařízení REACH
 • Proces omezování látek podle přílohy XVII nařízení REACH

 

 • Nařízení CLP – PhDr. Lucie Šerá
 • Základní principy nařízení CLP
 • Přehled klasifikací
 • H věty a P pokyny
 • příloha VI – Harmonizovaná klasifikace a odchylky
 • Principy klasifikace směsí

 

Bezpečnostní list dle přílohy II nařízení REACH – PhDr. Lucie Šerá

 • Kdy vzniká povinnost zpracovat bezpečnostní list
 • Struktura bezpečnostního listu
 • Údaje v bezpečnostním listě v souvislosti s registrační dokumentací

 

Další nařízení z  chemické legislativy – Ing. Jiřina Taitlová

 • Základní informace o nařízení POPs
 • Základní informace o nařízení PIC
 • Podstata nařízení o detergentech
 • Povinnosti při uvádění detergentů na trh
 • Principy nařízení BPR
 • Povinnosti při uvádění biocidních přípravků na trh

 

Po přednáškách se budeme těšit na Vaše dotazy.

 

Přednášející:

 • Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.
 •  PhDr. Lucie Še
 • Ing. Jiřina Taitlová

webinář má neomezenou kapacitu.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 16. 06. 2020.