Menu
Chemie

Webinář: Základy chemické legislativy v kostce, nejen pro začátečníky

Termín: 03. 03. 2021
Odpolední blok: 10.00 – 12.00
Dopolední blok: 13.00 – 15.00

Cena: 2 500 Kč/osoba

Počet míst: 20

Akce se koná v naší školící místnosti:

Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Tentokrát jsme si pro Vás připravili webinář, který bude užitečný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Společně si projdeme základy chemické legislativy od A do Z. Zaměříme se na přehled povinností napříč legislativami a pochopení vzájemných souvislostí v této problematice. Mnohdy Vás totiž ani nemusí napadnout, že by se Vás daná legislativa mohla týkat. Pojďte s námi zjistit, jestli jste na něco nezapomněli. Těšíme se na Vás.

Pro koho je webinář určen: účastníky dodavatelsko-odběratelského řetězce (výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory vč. e-shopů), úředníky, pracovníky z technického, obchodního či legislativního oddělení apod. Prostě pro kohokoliv, kdo potřebuje rychle a snadno pochopit problematiku chemické legislativy.

Program:

Dopolední blok:

Základy evropské chemické legislativy – Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.

 • Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
 • Základní pojmy, principy a povinnosti v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Registrace, povolování, SVHC látky a omezování chemických látek
 • Oznamování látek a směsí na agenturu ECHA
 • Povinnosti týkající se předmětů a mnoho dalšího

Navazující legislativa na nařízení REACH a CLP – Ing. Jiřina Taitlová

 • Stručný a přehledný souhrn nejdůležitějších evropských nařízeních a směrnic a jejich implementace do národní legislativy, vč. souvisejících zákonů a nařízení vlády pro ČR
 • Nařízení POPs, PIC, o biocidech, o detergentech, o  prekurzorech výbušnin, o prekurzorech drog aj.

Odpolední blok:

Bezpečnostní list – PhDr. Lucie Šerá

 • Vymezení základních povinností
 • Struktura bezpečnostního listu v novém kabátě dle novely nařízení REACH č. 2020/878/EU
 • Klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP)

Značení napříč nařízeními – Ing. Sabina Fraňková

 • Značení chemických látek a směsí dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP)
 • Značení biocidních přípravků dle nařízení (EU) č. 528/2012
 • Značení detergentů dle nařízení (ES) č. 648/2004
 • Značení kosmetických přípravků dle nařízení (ES) č. 1223/2009

Po přednáškách se budeme těšit na Vaše dotazy.

Přednášející:

 • Ing. Jiřina Taitlová
 • PhDr. Lucie Šerá
 • Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.
 • Ing. Sabina Fraňková

Termín:  03. 03. 2021

Předpokládaná doba trvání:

odpolední blok: 10.00 – 12.00

dopolední blok: 13.00 – 15.00

 

Cena: 2 500 Kč/osoba

Cena je uvedena bez DPH.